932 954 545

El Servei de telemetria per a hostaleria és una solució integral que permet gestionar l’operació al carrer gràcies a obtenir informació en temps real de totes les màquines de l’empresa operadora. Aquest innovador servei està pensat per a facilitar la gestió diària i augmentar la productivitat de la central.

Gràcies a el Servei de telemetria, les empreses podran accedir a dades actualitzades en temps real, visibles des del seu telèfon mòbil i accessibles en qualsevol moment. I tot això possibilita:

  • Determinar el millor moment per recaptar una màquina.
  • Establir rutes de recaptació flexibles.
  • Consultar el desglossament temporal de la informació de joc.
  • Evitar parar màquines per la descàrrega del Hopper.
  • Realitzar una anàlisi de concentració de joc en trams horaris determinats i triar el model de màquina més adequat a aquest patró.

El Servei de telemetria funciona gràcies a un petit dispositiu que es col·loca a l’interior de les màquines i que és el responsable de manar la informació que capta a través dels comptadors electrònics. Tota aquesta informació queda recollida en diferents informes i gràfics que faciliten la interpretació de les dades i la presa de decisions.

Si l’operador disposa, a més, de l’aplicació de recaptació mòbil s’incrementen els beneficis, ja que aquest pot conèixer l’estat de bar, el de la màquina i el del Hopper a través de l’app. D’aquesta manera, estalvia costos en temps i desplaçaments innecessaris i optimitza la seva gestió coneixent per endavant la situació actual de la seva explotació.

El Servei de telemetria està vinculat a la Plataforma màster, el que permet obtenir tots els detalls de l’estat de l’explotació en temps real, com la informació econòmica de joc o la recaptació teòrica. A més, s’ofereix sota un format de subscripció escalable que s’adapta a les necessitats reals i a les característiques de l’empresa.

Gràcies a aquest servei es pot monitoritzar en temps real l’estat de la màquina i els paràmetres essencials de la comptabilitat d’aquesta. A més, s’accedeix a l’analítica completa de el parc de màquines a un cost molt econòmic i sense grans inversions inicials.

#IPSconecta, monitoritzi en temps real l’estat de les seves màquines en hostaleria.

Durant el mes de maig, farem un webinar de presentació del Servei de telemetria on s’oferirà el detall dels beneficis per als diferents operadors d’aquesta nova solució.

Share This