932 954 545

Servei de telemetria

Solució eficaç i econòmica per a gestionar l’operació de carrer amb tots els avantatges d’obtenir informació online.

El Servei de telemetria, vinculat a la Plataforma máster, requereix d’un dispositiu de telemetria amb configuració assistida en 5 passos senzills.

Amb el Servei de telemetria podrà obtenir el màxim de dades sobre la informació de recaptació teòrica i la informació econòmica de joc per a prendre les decisions més encertades.

És de fàcil instal·lació gràcies a la seva configuració assistida i intuïtiva i li permetrà aconseguir el màxim rendiment de la seva explotació.

Principals funcionalitats

 • Resum d’indicadors de l’estat de les màquines.
 • Llistat de màquines amb el detall dels diferents indicadors.
 • Gestió i configuració remota de plaques.
 • Gestió de diferents perfils i permisos d’usuari.
 • Accessible des de qualsevol lloc i dispositiu.
 • Configuració, enviament d’avisos i alarmes.
 • Arquitectura OnPremise o Cloud.
 • Parametrització de dades.

Avantatges principals

 • Millor visualització 100% 100%
 • Escalabilitat 100% 100%
 • Allotjament d’alta disponibilitat 100% 100%
 • Integració amb BI / Big Data 100% 100%
Share This