932 954 545

Aplicació de recaptació mòbil

L’aplicació de recaptació mòbil d’IPS ofereix la possibilitat de recaptar des de qualsevol dispositiu mòbil (telèfons i tauletes) de manera segura.

Està pensada per a usuaris. Això permet una configuració flexible que atorga diferents rols d’usuari, personalitza el tipus de contingut que es pot visualitzar i el nivell d’informació al qual es pot accedir.

D’aquesta manera, la persona operadora administra les descàrregues i els usuaris i usuàries que poden usar l’aplicació.

L’aplicació de recaptació actua com a eina de comunicación. En el moment de connexió, obté la informació necessària amb rigor i seguretat: diferències de comptadors, import a retirar de la màquina en funció del tipus de recaptació i proposta de distribució, tenint en compte tots els saldos i conceptes pendents.

Gràcies a aquesta aplicació, la recaptació es pot efectuar indistintament amb dispositius dedicats o dispositius mòbils, però sempre amb la seguretat que les dades s’emmagatzemen a IPS-Maq3g.

L’aplicació de recaptació mòbil s’ofereix en la modalitat de pagament per ús. Per poder obtenir aquesta solució s’ha de tenir una llicència d’IPS-Máster.  

Màxima integració

Aplicació integrada en la Plataforma máster, plataforma tecnològica on s’uneixen totes les aplicacions que IPS ofereix a l’empresa operadora juntament amb la tecnologia d’intercomunicació més avançada.

Vinculació amb IPS-Maq3g

Aquesta plataforma és escalable i oberta i engloba tots els mòduls funcionals d’IPS–Maq3g actuals i futurs: facturació, documentació legal, recaptació, gestió d’usuaris, fidelització, informes, etc.

Avantatges principals

  • Desvinculació del dispositiu 100% 100%
  • Compatibilitat 100% 100%
  • Seguretat 100% 100%
  • Millor visualització 100% 100%
Share This