Plataforma máster

Plataforma tecnològica on s’integren totes les aplicacions d’IPS per a l’empresa operadora conjuntament amb la tecnologia d’intercomunicació més avançada.

Ofereix el màxim de solucions clau per a l’empresa operadora dins d’una plataforma distribuïda, escalable i oberta.

La Plataforma máster permet gestionar i obtenir informació de forma segura en temps real des de qualsevol dispositiu i des de qualsevol lloc.

La Plataforma máster és una solució senzilla, còmoda, intuïtiva, segura i de fàcil ús que engloba tots els mòduls funcionals d’IPS-Maq3g actuals i futurs: facturació, documentació legal, recaptació, gestió d’usuaris, fidelització, informes, etc.

Beneficis

 • Informació en temps real: estalvi de temps i diners.
 • Simplificació en la gestió: un únic entorn per a accedir a multitud de serveis.
 • Configuració flexible: modular, escalable i ampliable.
 • No necessita dispositius propis: accés des de web o qualsevol dispositiu mòbil (telèfons i tauletes).
 • Costos variables, pagament per ús: pagament mensual sense inversió inicial.

Notificacions en temps real a través de la Plataforma máster

Màquines

 • Avisos pendents
 • Màquines sense recaptar l’última setmana
 • Màquines actives al magatzem
 • Gràfic de millors models 

Establiments

 • Préstecs últim mes
 • Gestió de canvis
 • Resum explotació de bars
 • Resum bar
 • Renovació contractes establiments

Sales

 • Recaptació teòrica de sales
 • Efectiu existent a las sales
 • Explotació de sales
 • Jackpots i premis

Empresa

 • Mitjana mòbil
 • Control recaptadors
 • Entrades recaptacions
 • Recaptació últim mes
 • Recaptació total

Avantatges principals

 • Autonomia 100% 100%
 • Transparència 100% 100%
 • Mobilitat 100% 100%
 • Seguretat 100% 100%
Share This