IPS-access

Aplicació per a dispositius mòbils que permet controlar l’accés d’usuaris a les sales de joc.

Comprovació en temps real de la situació de cada usuari que s’acosta a la sala.

IPS–access respon a l’obligació de complir amb els diferents reglaments de les Comunitats Autònomes que regulen el dret de les persones a la no participació en les activitats de joc.

Gestioni l’admissió a les seves sales de manera còmoda, ràpida i sense esperes.

Share This