932 954 545

Lector MRZ

Escàner complet de documents que permet la lectura de codis MRZ.

Perifèric d’alt rendiment i versatilitat que s’adapta a multitud d’entorns. 

 

  • Facilita la gestió del control d’accés i del registre de prohibits. 
  • Lectura de la franja MRZ de tots els documents oficials: DNI, NIE, passaport, etc. 
  • Integració completa amb DinamiaCard i IPS-Control System. 

Tipus bàsics de control d’accés a les sales de joc i bingos i les solucions d’IPS

Consulta de Prohibits integrada amb IPS-Control System i IPS-access

Control d’accesos per comprovar que la persona no és menor d’edat ni
està inscrita al Registre de Prohibits. Disponible per a dispositius mòbils.

Consulta i registre de Prohibits integrada amb IPS-Control System i
IPS-access

Aquesta plataforma és escalable i oberta i engloba tots els mòduls funcionals d’IPS-Maq 3g actuals i futurs: facturació, documentació legal, recaptació, gestió d’usuaris, fidelització, informes, etc. 

 

Mòdul d’Admissió de DinamiaCard

Admissió amb obertura de la fitxa del client en la  primera visita i anotació a la seva fitxa de totes les visites posteriors. A cada accés es comprova que no s’incorre en prohibició (prohibits). Aquest mòdul està autoritzat a Madrid, Catalunya, Castella La Manxa, Andalusia i Navarra.

Avantatges principals

  • Informació centralitzada 100% 100%
  • Configuració i parametrització centralitzada 100% 100%
  • Solució disponible sense necessitat de grans inversions 100% 100%
  • Escalable i integrable 100% 100%
Share This