932 954 545

Roulette Jackpot

La informació del valor del Jackpot i dels sorteigs dels diferents premis estan visibles en tot moment, mitjançant atractives animacions del Top Box i de les pantalles multimèdia.

 • Sistema multimèdia amb 3 jocs d’animacions diferenciats i 2 models de Top Box.
 • Infinits acumulats per sala.
 • Tres sorteigs en paral·lel (Jackpot, Minijackpot i Bonus).
 • Acumulats amb premi variable en funció de l’aposta.
 • Tots els premis es sortegen.
 • Evita el buidat de la sala després de l’adjudicació d’un premi.
 • Ajustament automàtic de la duresa (Sala calenta).
 • Totalment configurable a les necessitats del Client.
 • Control i configuració a distància i en temps real.
 • Senzilla posada en marxa amb encesa automàtica.
 • Sistema 100% compatible amb el sistema d’interconnexió entre sales d’IPS.

Informació controlada

 

 • Definició de sorteigs.
 • Configuració dels paràmetres de sorteig.
 • Gestió d’un premi concedit.
 • Àgil gestió i visualització de dades.
 • Visualització del Link.
 • Simulació de cicles de Jackpot.

El Sistema d’Interconnexió per a màquines B, que li permetrà incrementar la rendibilitat de les seves sales.

Share This