Fitxes de coneixement

Avantatges de tenir un sistema de gestió centralitzat

A IPS apostem per la idea de treballar amb un sistema informàtic de gestió centralitzada per als salons de joc. Aquest plantejament, basat en l'experiència i els bons resultats al llarg dels anys, ens permet obtenir més seguretat, reduir temps en la gestió,...

read more

Evolució temporal de la gestió de sales de joc

La gestió integral de sales de joc és una organització estratègica de la feina perquè l'empresa operadora obtingui el màxim benefici dels seus salons. Poder tenir la màxima informació en temps real i creuar-la amb diferents indicadors s'ha convertit en una necessitat...

read more

Principals reptes en la gestió de les sales de joc

En els darrers 20 anys les sales de joc han experimentat molts canvis que han introduït nous nivells de complexitat en la gestió d'aquests espais. Sorgeix, aleshores, la necessitat de plantejar noves estratègies per a optimitzar les operatives de les sales amb...

read more
Share This