932 954 545

Eduard Martí és director comercial a IPS. La seva ja no tan recent incorporació a l’equip ha suposat un salt qualitatiu en la gestió de vendes, tant en l’àmbit tradicional com en el nou model SaaS. Martí té més de 20 anys d’experiència en rols de consultor, coach i responsable de vendes i el seu pas per diferents companyies tecnològiques aporta valor afegit a la seva vinculació amb la companyia. Parlem amb ell per conèixer amb més detall el Servei de telemetria per a Hostaleria. 

Què és el Servei de telemetria per a Hostaleria? 

És un servei que permet la monitorització en temps real de l’estat de la màquina i els paràmetres essencials de la seva comptabilitat. El nou servei permetrà determinar el millor moment per recaptar, establir rutes a conveniència, evitar parades per descàrregues de Hopper, consultar informació de joc en temps real i tenir visibilitat de tots els paràmetres que pugui donar-me la màquina. Tot això, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. 

Quins beneficis aporta per a l’empresa operadora? 

El més tangible és l’increment de la rendibilitat global de l’operadora. Com en tot negoci, tenim 2 palanques per millorar la rendibilitat: l’increment d’ingressos i la reducció de costos. I mitjançant el nou Servei de telemetria puc influir positivament en ambdues, ja que tinc al meu abast la informació necessària per incrementar el temps d’operació de la màquina, per minimitzar parades tècniques i per saber quan hauria d’anar a recaptar. Però el valor per a l’operadora és fins i tot més alt, ja que no només caldria considerar l’impacte en la vessant financera del negoci, sinó també l’efecte de la intangible, com la tranquil·litat que proporciona poder saber quina està sent l’evolució de cadascuna de les màquines de la meva explotació en cada moment i amb una simple mirada a el mòbil. 

És compatible amb altres serveis i productes d’IPS? 

Per descomptat, el Servei de telemetria per a Hostaleria no només és totalment compatible amb els nostres serveis d’hostaleria, sinó que a més els complementa, els afegeix valor. 

I si ja tinc l’aplicació de recaptació, necessito el Servei de telemetria per a Hostaleria? 

L’aplicació de recaptació i el Servei de telemetria per a Hostaleria són elements que individualment aporten un gran valor a l’operadora, però que ho multipliquen si són usats conjuntament. D’una banda, la nova app de recaptació aporta innovació, flexibilitat, independència i seguretat. Ens permet definir una nova experiència d’usuari, millorant i optimitzant el procés global de recaptació i cadascuna de les seves operatives. Per l’altra banda, el Servei de telemetria per a Hostaleria facilita totes les dades de la màquina en temps real proporcionant la informació necessària per decidir si és un bon moment per recaptar. Amb l’aplicació de recaptació sabem com recaptar d’una manera actualitzada i eficient. I amb el Servei de telemetria, quan i on fer-ho. 

Per què hauria una empresa operadora contractar el Servei de telemetria per a Hostaleria d’IPS? 

Aquest nou servei de telemetria es converteix en el millor aliat i en un element imprescindible per seguir en temps real tot el nostre negoci. A partir d’avui, ja no necessitarem anar a un establiment per saber com estan les nostres màquines, tenim al nostre abast tots els elements necessaris per prendre les decisions que creguem més pertinents en benefici del nostre negoci. Ens permet ser proactius, anticipar-nos a esdeveniments que requereixen la nostra atenció. 

En poc temps aquest servei serà tan estàndard per a nosaltres com un servei de telefonia, un smartphone o un ordinador portàtil: aviat ens adonarem del que ens estàvem perdent sense ell. 

Share This