De vegades, per error, ens trobem que en un mateix manteniment hem creat més d’un registre per referir-nos a una sola dada. Això suposa no obtenir la informació final com nosaltres pretenem.

Hi ha la possibilitat de corregir aquests errors fàcilment a través de l’opció Unificar codis. Aquesta opció la trobarem als manteniments de fabricants, models de màquines, conceptes d’avaries i conceptes de despeses.

Ho veiem en un exemple. Si volem convertir les màquines de la nostra explotació de “La máquina del tiempo” i “Máquina del tiempo” en un sol model, hem d’unificar el model modificant així totes les dades relacionades.

Com procedir:

  • Click amb el botó dret sobre el model que volem eliminar. Seleccionem l’opció Unificar codis.
  • Se’ns obrirà una finestra on haurem de seleccionar el model amb què s’unificaran totes les dades del registre a eliminar.
  • A l’exemple que es mostra a continuació, el resultat serà que totes les màquines que pertanyien al model Máquina del tiempo, ara pertanyeran al model La Máquina del tiempo.
Share This