932 954 545

Llancem el vídeo promocional sobre el nostre Servei de Telemetria per a hostaleria.

El Servei de Telemetria per a hostaleria d’IPS és una solució que facilita informació sobre l’estat de les màquines en temps real consultable en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. L’objectiu que es persegueix amb aquesta eina és maximitzar la rendibilitat de l’explotació de l’empresa operadora gràcies a optimitzar el temps d’operació de les màquines, minimitzar les parades tècniques i implementar la recaptació a conveniència.

Tal com es mostra al vídeo, fins al moment, els operadors d’hostaleria desconeixien què passava amb les seves màquines, ara, gràcies a disposar d’aquestes dades, poden anticipar-se i visualitzar quin és l’estat de totes elles abans de desplaçar-se i d’intervenir-les . Alguns dels ítems als quals podran accedir són, per exemple: indicadors d’estat, indicador de Hopper, recaptació teòrica, mitjana diària, dies transcorreguts des de l’última recaptació, etc.

Tot això ordenat en mapes i en informes visuals que faciliten la localització dels establiments. La visualització mitjançant aquests gràfics permet, a simple vista, no només ubicar les màquines sinó també veure l’estat de Hopper o de teòric de recaptació, per exemple, gràcies a un sistema d’indicadors per color. A més, s’ofereixen múltiples opcions de filtres per a generar les vistes desitjades.

Els principals beneficis que presenta el Servei de Telemetria per a hostaleria d’IPS són poder establir el millor moment per a recaptar, dissenyar rutes de recaptació a conveniència, evitar parades per descàrregues de Hopper i tenir visibilitat de tots els paràmetres de la màquina. En conclusió, l’empresa operadora estalviarà temps i diners millorant la gestió de la seva rutina diària.

El Servei de Telemetria pera  Hostaleria de IPS facilita la gestió diària de les empreses operadores i augmenta la productivitat de la central. És la solució que permet gestionar l’operació en carrer gràcies a obtenir informació en temps real de totes les màquines.

El vídeo on es poden veure tots aquests conceptes està disponible a:

Share This