932 954 545

Les novetats i millores de juliol en les solucions d’IPS es centren en compatibilitats amb Microsoft Windows, ampliacions en l’àmbit de gestió de factures d’IPS-Maq, nous missatges de recaptació des d’IPSCashier, possibilitat de capturar la fotografia del client a DinamiaCard, més documents oficials per a la Comunitat Valenciana i adaptació de Roulette Jackpot i HyperJackpot a la legislació de La Rioja i de les Illes Balears.

A continuació resumim les actualitzacions introduïdes:

Plataforma 3g

 • Compatibilitat d’IPS-Maq i IPS-Saloon amb “Microsoft Windows 10 May 2019 Update”

IPS-Maq 3g

 • Resum informatiu en finalitzar el procés d’enviament de factures per correu electrònic
 • Opció per determinar la sèrie de les factures de despeses d’establiments segons el concepte de cada despesa
 • Ampliació dels camps del filtre del manteniment de despeses de màquines
 • Columna ‘Jugado teórico’ en el ‘Desglose de recaudaciones por establecimiento y máquinas. DE.RE.ES.MA-1’

IPS-Control System

 • Missatge informant de les màquines que no s’han pogut llegir electrònicament en el moment de recaptar des de l’IPSCashier
 • Missatge informant de les màquines ja recaptades el mateix dia en el moment de recaptar des de l’IPSCashier
 • En ambdós casos es requereix la versió 6.7.5 de la Plataforma 3g (IPS-Saloon 3g)

DinamiaCard

 • Possibilitat de capturar la fotografia dels clients a través d’una Webcam, per als mòduls d’Admissió, Fidelització i Tarjeta Moneder

Documentació oficial 2019 per a la Comunitat Valenciana a IPSDoc

 • “J05. Solicitud de renovación de máquinas recreativas y de azar”
 • “J06. Solicitud de autorización o baja de explotación de máquinas recreativas y de azar”
 • “J08. Solicitud de cambio titularidad de autorización de explotación”
 • “J09. Solicitud de inscripción en el registro de empresas operadoras de la Comunidad Valenciana”
 • “J12. Solicitud de autorización salón recreativo o salón de juego”
 • “J14. Solicitud de apertura o renovación de salón recreativo o salón de juego”
 • “J16. Solicitud de cambio de titularidad de salón recreativo o de juego”
 • “J18. Solicitud de cambio de modelo de máquina recreativa o de azar”

Joc

Share This