932 954 545

Presentem el Mòdul d’admissió de DinamiaCard, una solució completa, assistida i senzilla per a la gestió de l’admissió a les sales de joc que compleix amb les normatives.

El Mòdul d’admissió de DinamiaCard, conjuntament amb un lector de codis MRZ i assistit per personal de la sala, permet la identificació ràpida i poc invasiva dels clients a través de l’escaneig automàtic d’un document oficial (DNI, NIE o Passaport). A més, està integrat amb les bases de dades de prohibits de la comunitat corresponent per assegurar que el control d’accés es fa amb totes les garanties i agilitat. No només ofereix una completa operativa d’admissió, l’escaneig informatitzat de documentació oficial i el control amb el fitxer de prohibits, sinó que aquesta solució permet fer un registre, anònim o identificador, del clients per sala i consultar gran varietat d’informes amb dades estadístiques.

Sempre que el client ho desitgi pot escalar la solució i completar la gestió integral dels usuaris de les sales amb els mòdul de fidelització i targeta moneder de DinamiaCard. Pensant sempre en la sala i en les millors opcions que s’adaptin a les necessitats reals de les operadores, el Mòdul d’admissió de DinamiaCard, conjuntament amb el lector de codis MRZ, es pot integrar amb els sistemes de control de presència, torns, empremta digital, etc., escollits.

A continuació, adjuntem un senzill vídeo en el qual es veu el funcionament del Mòdul d’admissió de DinamiaCard:

Share This