932 954 545

Hem obert convocatòria per a un webinar gratuït en què ensenyarem com gestionar el control d’accés a les sales de joc amb el mòdul d’admissió de DinamiaCard. Serà el proper dijous, 18 de juny, a través d’una plataforma en línia i està obert a totes les persones interessades.

Aquests últims mesos hem estat treballant per incorporar novetats en l’ús i funcionament dels nostres productes pensats per gestionar l’admissió en els salons complint amb totes les normatives actuals. Mitjançant un enfocament eminentment pràctic, mostrarem no només com fer el control d’accés, sinó també el registre de clients si és necessari i la diversitat de funcions complementàries que presenta el mòdul d’admissió de DinamiaCard, com el control d’aforament a la sala com una de les principals novetats. Es tracta d’un bon moment per veure amb exemples pràctics i en temps real com funcionen totes aquestes solucions.

El webinar, gratuït previ registre, tindrà lloc el proper dijous, 18 de juny, a les 11.00h. La seva durada prevista és de 25 minuts.

El registre per accedir al webinar es realitza a través del següent enllaç:

El mòdul d’admissió de DinamiaCard, és un mòdul complet que permet la identificació ràpida i poc invasiva dels clients a través de l’escaneig automàtic i assistit d’un document oficial (DNI, NIE, passaport). Està integrat amb els fitxers de prohibits de la comunitat autònoma corresponent. A més del control de l’usuari, el seu registre i l’obertura de la seva fitxa de client, el mòdul d’admissió facilita la gestió de l’abonament de l’aparcament mitjançant impressió de tiquet, el control de l’aforament de la sala i la creació de sorteigs i impressió de participacions. Totes aquestes dades estan disponibles a través de llistats d’assistència, estadístiques, comparatives, etc., que es poden exportar i imprimir. I disposa també d’una mode d’emergència per garantir sempre el registre de l’admissió.

Share This