932 954 545

De vegades, per diferents motius, el recaptador no deixa els diners de la recaptació a l’establiment: el titular del bar és absent i no vol que un altre empleat s’ocupi d’aquesta tasca, el titular de l’establiment vol que se li lliuri una quantitat sucosa en lloc de diverses entregues de menor import, etc.

Per facilitar la gestió d’aquesta operativa, podem treballar amb Dipòsits d’establiments.

IPS-Maq3g > Despeses > Dipòsits d´establiments

En aquest manteniment donarem d’alta els dipòsits dels establiments dels quals vulguem recollir els diners per fer el pagament de la recaptació posteriorment, ja sigui en efectiu, o bé per transferència bancària.

El saldo del dipòsit, que inicialment serà 0, s’incrementa amb els moviments realitzats a través de noves recaptacions a través de l’Aplicació de recaptació mòbil.

Tipus de moviments als dipòsits d’establiments

Alta: Creació del dipòsit des de l’IPS-Maq3g.

Dipòsit: Registre que es crea en fer l’operació de recollida de diners des de l’aplicació.

Correcció: Com que qualsevol moviment realitzat al dipòsit no pot ser modificat, deixant així traçabilitat de cada operació realitzada, el moviment de Correcció permet corregir qualsevol error derivat d’un altre moviment emmagatzemat anteriorment, actualitzant el saldo del dipòsit.

Lliurament: Moviment que es genera en lliurar diners al titular de l’establiment, ja sigui Lliurament en efectiu o Lliurament banc (transferència). Aquest moviment actualitza el saldo. En cas que el saldo quedi a 0, aquest moviment no desactiva el dipòsit que segueix actiu per a properes recaptacions.

Cancel·lació: Moviment que es genera quan lliuro tots els diners acumulats i liquido aquest dipòsit. Aquesta opció desactiva el dipòsit de manera que el recaptador ja no aparegui a l’aplicació. És possible tornar a activar-lo marcant el check corresponent.

Dipòsits condicionats i Permetre pagament en el moment

 A partir de la versió 7.5 d’IPS-Maq3g apareixen aquestes dues opcions noves:

Condicionat: En activar aquesta opció i marcar una quantitat, al recaptador us apareixerà per defecte el dipòsit marcat en cas que la part de l’establiment sigui igual o superior a aquesta quantitat. Us apareixerà per defecte desmarcat si l’import és inferior. El recaptador sempre pot canviar l’opció si cal.

Permetre pagament en el moment: En activar aquesta opció, se li atorga al recaptador la possibilitat de pagar al moment l’import del dipòsit de manera electrònica (datàfon…). Aquesta opció no es fa servir si el que es farà és una transferència.

Tant al tiquet de l’establiment com al de liquidació, apareixerà imprès el text: “Entregat xxx,xx € mitjançant pagament electrònic al moment”.

Share This