932 954 545

Des del programa IPSGraph podem obtenir diferents tipus de gràfics utilitzant assistents senzills:

  • Gráfico de recaudación por máquina.
  • Gráfico de recaudación por tipo de máquina.
  • Gráfico de recaudación por establecimiento.
  • Gráfico de recaudación por modelo.
  • Comparación de periodos.
  • Gráfico de gastos de establecimiento por concepto.
  • Gráfico de gastos de establecimiento por establecimiento.
  • Gráfico de préstamos y recuperaciones.
  • Ranking de establecimientos.
  • Ranking de modelos.

Un assistent ens guiarà a través de 3 pantalles fins a obtenir el llistat que volem visualitzar.

PAS 1. Indiquem el període del qual ens interessa obtenir les dades:

PAS 2. Indiquem les dades concretes que volem al llistat:

Pantallas hacer gráficos IPS
Pantallas hacer gráficos IPS

PAS 3. Indiquem el valor que volem que es mostri:

Share This