932 954 545

Aquest manteniment ens serà de gran utilitat per introduir comentaris que es repeteixin periòdicament. En el moment d’afegir elements en aquest manteniment, el recaptador des del seu terminal podrà o bé introduir comentaris manualment o bé seleccionar aquests comentaris d’una llista desplegable.

Per crear els comentaris de recaptació ho farem des de ‘Ficheros auxiliares / Comentarios de recaudación.

Manteniment a IPS-Maq 3g / IPS-Saloon 3g:

Mantenimientos IPS
Mantenimientos IPS

Recaptació al Terminal Portàtil. Apareix un nou desplegable:

Share This