Aquest manteniment ens serà de gran utilitat per introduir comentaris que es repeteixin periòdicament. En el moment d’afegir elements en aquest manteniment, el recaptador des del seu terminal podrà o bé introduir comentaris manualment o bé seleccionar aquests comentaris d’una llista desplegable.

Per crear els comentaris de recaptació ho farem des de ‘Ficheros auxiliares / Comentarios de recaudación.

Manteniment a IPS-Maq 3g / IPS-Saloon 3g:

Mantenimientos IPS
Mantenimientos IPS

Recaptació al Terminal Portàtil. Apareix un nou desplegable:

Share This