932 954 545

Quan rebem una ruta al programa IPS-Maq 3g des d’un terminal portàtil, ho fem a través d’una bústia.

Els diferents estats de les bústies ens indiquen coses diferents:

Pantalla buzones IPS
Pantalla buzones IPS

Disponible: la bústia està buida i preparada per rebre una ruta nova.

Pendiente de traspasar: la ruta s’ha rebut però les dades encara no s’han traspassat al programa.

Traspasado: s’han traspassat dades al sistema, però no totes. S’han produït errors diferents a ‘Máquina no recaudada’.

Traspasando: s’ha tallat el procés durant la gravació de dades al sistema.

Recibiendo: s’ha tallat el procés durant la recepció de dades.

Share This