932 954 545

En alguns dels llitats del programa existeix la possibilitat d’amagar la informació de les columnes.

Per fer-ho,

 1. Hem de prémer el botó “ver ordenación de campos”.

2. Premerem las pestanya “Información a mostrar” i desmarcarem aquelles columnes que no volem visualitzar al llistat.

3. Visualitzem el llistat:

En quins llistats tinc disponible aquesta opció?

 • Llistats d’instal·lació de màquines:
  • Máquinas instaladas en una fecha por establecimiento. MA.IN.ES.1
 • Llistat de recaptació per models:          
  • Resumen de recaudaciones por modelo. RE.RE.MO.1
  • Resumen de recaudaciones por modelo y máquina. RE.RE.MO.MA.1
  • Resumen de recaudaciones por máquina. RE.RE.MA.1
   • Detalle de contadores por máquina. CO.MA.1
   • Detalle de contadores por máquina con información de recaudación. CO.MA.2
 • Llistats de recaptació per establiments:
  • Resumen de recaudaciones por establecimiento.RE.RE.ES.1
  • Resumen de recaudaciones por establecimiento y máquinas. RE.RE.ES.MA.1
  • Desglose de recaudaciones por establecimiento. DE.RE.ES.1
  • Desglose de recaudaciones por establecimiento y máquinas. DE.RE.ES:MA.1
Share This