932 954 545

Any nou, tases noves… Amb el canvi d’any, canvies les valor de les taxes?

Per modificar la taxa que volem recuperar a cada recaptació, el programa disposa d’una opció per realitzar el canvi massivament.

Hem d’anar al menú “Utilidades/Modificación de retenciones” i realitzar els canvis pertinents:

Imagen de la pantalla de tasas
Imagen de la pantalla de tasas

A la part superior de la finestra, col·locarem els filtres sobre on volem actuar.

A la part inferior, indicarem el valor al que volem canviar.

Segons l’exemple anterior es canviarà la taxa de les màquines de tipus B que pertanyen a l’empresa 01.

Aquelles màquines que tenien com a taxa setmanal 90€ passaran a tenir 92€ setmanals.

Gràcies al botó “Mostrar las máquinas a las que se aplicará el cambio”, podem visualitzar el llistat de màquines abans de realitzar cap canvi.

Share This