932 954 545

Al programa IPS-Maq 3g existeix un llistat que ens permet imprimir un codi de barres per a identificar cada una de les nostres màquines.

A aquest llistat podem accedir a través del manteniment de màquines, prement la icona de la impressora i seleccionant el llistat “Etiquetas de máquinas ET.MA-1”.

Un cop impreses, col·locarem cada codi de barres a la màquina corresponent en un lloc visible. L’objectiu d’aquestes etiquetes és que el recaptador o el mecànic localitzin, de manera ràpida i còmode, la màquina sobre la que ha de realitzar una recaptació o avaria.

Procediment a seguir:

  1. Al terminal* ens situarem en l’opció ‘Establecimientos’.

2. Premerem prolongadament el botó ‘SCAN’ del teclat i s’activarà el lector del codi de barres del terminal. Llegirem aleshores el codi de barres de la màquina.

Terminal Dolphin IPS
Terminal Dolphin IPS

3. En cas que el terminal porti carregada una ruta de recaptacions, la finestra que es carregarà serà la pestanya de ‘Contadores’ de la màquina de la qual estem llegint el codi de barres.

4. En cas que el terminal porti carregada una ruta d’avaries, passarà a preguntar-nos si volem realitzar una avaria de la màquina llegida a través del lector.

(*) Aquesta opció és vàlida per als models de terminal: Dolphin 9900, Dolphin 99EX, Dolphin 9700, Dolphin 7800.

Share This