932 954 545

És un sistema que ens permet establir els límits dels pagaments, per ser abonats per una caixa automàtica. El sistema funciona de manera que ens permetrà establir 3 límits pels pagaments en funció del seu concepte i import.

  • Sin autorización: pagament que podrà ser abonat a la caixa automàtica al moment.
  • Con autorización: pagament que podrà ser abonat un cop s’hagi autoritzat.
  • Ignorat: pagament que no podrà ser abonat a la caixa automàtica mai, visualitzant-se un error per la pantalla del Cashier: “Ha superado el máximo a ser pagado a través de una caja automática2.

Els límits que defineixen el comportament del sistema s’especifiquen:

  • Per a cada concepte fix, a la pestanya ‘Pagos con cajas automáticas’, dins de les opcions de l’IPS-SafetyBox.
  • Per a cada concepte variable, a IPS-Saloon 3g.

En què consisteix “autorizar un pago”? Consisteix en introduir a l’IPS-Cashier un codi de desbloqueig per poder abonar determinat pagament. Aquest codi de desbloqueig l’obtindrem:

  1. A través del correu electrònic: el sistema ha d’estar correctament configurat.

En el cas que s’hagi d’autoritzar un pagament ens arribarà al correu un missatge amb el codi de desbloqueig següent:

2. A l’IPS-SafetyBox: des de Control/Pagos pendientes bloquedos.

Tant si hem rebut el codi de desbloqueig per correu electrònic com si l’hem consultat a l’IPS-SafetyBox, per poder desbloquejar aquest pagament, haurem d’introduir el codi de desbloqueig a la casella corresponent a l’IPS-Cashier:

Pantalla pagos pendientes IPS
Pantalla pagos pendientes IPS

Pot passar que, per algun motiu, no puguem comunicar al caixer el codi de desbloqueig. Al grup “Tiempos de desbloqueo automáticos para pagos con autorización” podem especificar uns temps que, una vegada hagin transcorregut des de la inserció del pagament al sistema, desbloquejarà automàticament el pagament, tot i no introduir el codi de desbloqueig. Aquests temps s’han dividit en dues opcions, tenint en compte que la seva disponibilitat no serà la mateixa a les 2 del migdia que a les 2 del matí.

Per exemple: hem establert per a la nostra sala una franja horària que va des de les 10 del matí fins les 10 de la nit. Com es comportarà el programa davant d’un pagament manual (introduït manualment)?

  • Si està per sota de 50€ podrà pagar immediatament.
  • Si està entre 50€ i 100€ es podrà pagar amb el codi de desbloqueig. Sense el codi de desbloqueig es podrà pagar passats 15 minuts si l’hora d’introducció del premi és entre les 10:00 i les 22:00. Sense el codi de desbloqueig es podrà pagar passats 55 minuts si l’hora d’introducció del premi és entre les 22:00 i les 10:00.
  • Si està per sobre de 100€ no es podrà pagar mitjançant una caixa automàtica.
Share This