932 954 545

En alguns llistats i detalls del programa, podem visualitzar una lletra que fa referència a com s’ha realitzat la captura de comptadors de la recaptació o avaria corresponent. Els possibles valors que ens podem trobar són:

A IPS-Maq 3g:

“P”: el valor dels comptadors o bé s’ha introduït directament des del programa o s’ha traspassat des del terminal portàtil i posteriorment han estat modificats des del programa.

“E”: la lectura de comptadors s’ha fet des d’un terminal portàtil. Aquesta informació s’ha capturat electrònicament a través d’un cable de recaptació.

“B”: la lectura de comptadors s’ha fet des d’un terminal portàtil. Aquesta informació s’ha capturat electrònicament a través d’un dispositiu IPS-BT (Bluetooth).

“M”: la lectura de comptadors s’ha fet des d’un terminal portàtil. Aquesta informació s’ha anotat manualment perquè així s’ha configurat des del programa.

” * “: la lectura dels comptadors s’ha fet des d’un terminal portàtil. Des del programa s’ha indicat que la lectura de comptadors s’ha de realitzar electrònicament. Per motius que desconeixem, el valor dels comptadors ha estat anotat manualment (la màquina no respon, el cable està avariat,…).

Terminal portatil Dolphin
Terminal portatil Dolphin
Share This