932 954 545

Hem publicat el vídeo del #webinarIPS celebrat el 26 de gener passat sobre la gestió de l’efectiu a sales. La cita, que va congregar un nombre elevat d’assistents, es va centrar en mostrar de manera pràctica les diferents funcionalitats d’IPS-Control System a més de les clàssiques sobre recaptació.

‘IPS-Control System: gestión del efectivo en salas, más allá de la recaudación’ ja està disponible al nostre canal de Youtube per a la seva consulta. De la mateixa manera que la resta d’esdeveniments que hem organitzat.

En aquest #webinarIPS, Eduard Martí, director comercial d’IPS, va actuar com a mestre de cerimònies i va presentar el complet catàleg de solucions per a sales de la companyia ressaltant les opcions d’integració i gestió centralitzada de totes les sales. A més, totes les dades de les operadores poden ser accessibles en qualsevol moment i lloc a través del telèfon mòbil.

Josep Mª Garcia, product owner de solucions per a salons, bingos i casinos d’IPS, es va centrar en comentar els mecanismes de pagament i les integracions d’IPS-Control System. Alguns exemples són les integracions amb Paytef, eWallet’s, com ara OKTOPay, cases d’apostes i multitud de protocols.

I l’esdeveniment va finalitzar amb el taller pràctic conduït per Josep Prieto, responsable de consultoria i implantació de projectes d’IPS, que va fer un recorregut extens per l’aplicació IPS-Control System i les diferents operatives per a la gestió de l’efectiu als salons.

Tot això ja està disponible al vídeo ‘IPS-Control System: gestión del efectivo en salas, más allá de la recaudación’.

Més informació al nostre canal de Youtube: https://youtu.be/JopAV9yr-bw

Share This