932 954 545

En els últims mesos, hem estat treballant sense parar per a millorar la qualitat i competitivitat de les nostres solucions i poder oferir, així, productes més complets que responen a necessitats reals.

Aquest esforç s’ha traduït en el següent llistat de novetats i millores per a la Plataforma 3g, IPS-Control System, DinamiaCard i Roulette Jackpot.

Plataforma 3g

 • Nova opció en la “Comparativa de recaptacions per període. DE.ES.PE-1” de IPS-Maq per a sol·licitar el llistat amb dies naturals o dies efectius.
 • Nova opció en el llistat “Recaptacions mensuals per model. RE.ME.MO-1” de IPS-Maq per a sol·licitar el llistat amb dies naturals o dies efectius.
 • S’afegeixen a l’exportació d’instal·lacions de màquines de IPS-Export els següents camps:
  • Model, sèrie i núm. de comptadors de la màquina.
  • Data de fabricació de la màquina.
  • Núm. de registre del fabricant.
  • Núm. de registres del model de la màquina.
 • Nova opció en l’enllaç comptable de IPS-Export amb Sage 50c per a determinar si s’exporta o no el ‘Núm. de Factura d’expedició’.
 • Nou enllaç comptable en IPS-Export amb ContaSol 2020.
 • Lectura de màquines amb placa de telemetria a través dels terminals portàtils.
 • Nova propietat, en els establiments de IPS-Maq, per a poder indicar la zona horària a la qual pertany cada establiment.
 • Nou document oficial per a Galícia en IPS-Doc: “PR327E. Comunicació de localització. Annex XXX (2020)”.

IPS-Control System

 • Habilitada l’opció per a poder generar un pagament flexible en l’operació de TRASPÀS d’efectiu d’una caixa automàtica cap a una caixa manual.
 • Nova funcionalitat per a poder activar i configurar la CADUCITAT dels pagaments flexibles pendents.
 • Per a la manera de connexió “Picmatic REST” (màquina basada en llista de pagaments), s’afegeix una validació a l’hora d’enviar el pagament a la màquina i, si no és possible, s’avisa a l’usuari i no es genera l’operació.
 • S’ha afegit el teòric de bitllets en la pantalla de recaptació de cada màquina.
 • S’ha afegit la diferència de bitllets en la pantalla de recaptació de cada màquina.

DinamiaCard

 • Afegit el tipus de document en l’històric d’Admissió i en el fitxer d’exportació habilitat per a Madrid.

Roulette Jackpot

 • Afegit el valor màxim de la configuració de la partida actual a l’informe administratiu del País Basc.
Share This