932 954 545

Seguim avançant el mes de juliol amb la presentació de més novetats i millores, en aquest cas, per a la Plataforma 3g. Destaquem la nova opció per a la comunicació semestral obligatòria de dades a la Generalitat de Catalunya, els nous llistats a IPS-Saloon3g, l’ampliació de la informació dels tiquets de Paytef per a IPS-Control System i la nova documentació oficial per a Aragó i Àlaba.

Consulteu el llistat de novetats complet a continuació:

IPS-Saloon3g

 • Afegits patrons amb fitxes a tots els protocols que funcionen amb fitxes.
 • Nous llistats:
  • “Resumen de recaudaciones por máquina (fichas). RE.RE.MA-4”.
  • ” Listado de operaciones por banco. LI.OP.BA-2″ accessible des del manteniment d’operacions per banc.
 • Millores en el càlcul del repartiment de links amb el mode “Proporcional als diners recaptats”.
 • Nova opció per facilitar la selecció d’un protocol.

IPS-Control System

 • Afegits els conceptes “Retencions” i “Establiment” al tiquet de validació de recaptacions de l’IPSCashier.
 • Ampliació de la informació als tiquets generats en realitzar una operació mitjançant la passarel·la de pagaments Paytef.

IPS-Maq3g

 • Modificació de la gestió de dipòsits perquè s’assignin a empresa i titular, a més de a establiment.
 • Nou enllaç amb el paquet comptable Conta3 a IPS-Export.
 • Nova columna “Tipus d’establiment” al ” Listado de establecimientos con información fiscal. ES.IN.FI-1″.
 • Nova columna “Versió de memòria” al ” Listado de máquinas. MA-1″.
 • S’afegeix la informació dels Embargaments, dels Compromisos i dels Dipòsits al “Detalle de recaudaciones por recaudadores. DE.RE.RE-1”.
 • Nova opció per imprimir el codi de l’establiment a les factures recapitulatives a Din-A5.
 • Noves opcions per ajustar el peu de factura de les factures recapitulatives a Din-A5.
 • S’afegeixen el desglossament de moviments d’Embargaments i Dipòsits al llistat ” Importación de Recaudaciones. IM.RE-1″, de la validació de recaptacions.
 • Millores en el càlcul del repartiment de links amb el mode “Proporcional als diners recaptats” a IPS-Maq3g i Terminals portàtils.
 • Nova opció per determinar quines càrregues de hopper es mostren al ” Detalle de contadores por máquina con información de recaudación. CO.MA-2″.
 • S’afegeix la possibilitat d’ordenar el manteniment de dipòsits per les columnes “Import” i “Saldo”.
 • Modificació del procés de pas a l’històric dels establiments per desvincular el personal associat.

IPS-Doc

 • Nous documents oficials per a Aragó:
  • “Solicitud de canje de máquinas recreativas de tipo B o C (2022)”.
  • “Solicitud de traslado de máquinas recreativas (2022)”.
  • “Solicitud de transmisión de máquinas recreativas (2022)”.
  • “Solicitud de baja definitiva de máquinas recreativas (2022)”.
  • “Comunicación de emplazamiento de máquinas recreativas (2022)”.
  • “Declaración responsable de lectura de contadores en máquinas multipuesto (2022)”.
  • “Declaración responsable de lectura de contadores (2022)”.
  • “Declaración del titular para instalar con Empresa Operadora (2022)”.
  • “Acuerdo mutuo de conformidad sobre la autorización de instalación (2022)”.
  • “Acuerdo de consentimiento de suspensión temporal (2022)”.
 • Nous documents oficials per a Àlaba:
  • “Tributo sobre el juego. Máquinas o aparatos automáticos (2022)”.
 • Nova opció a la documentació de Catalunya d’IPS-Doc per generar la “Comunicació semestral obligatòria de les dades relatives a les màquines recreatives i d’atzar”.
Share This