932 954 545

Hem estat treballant sense parar en la millora de la qualitat i competitivitat de les nostres solucions IPS per a poder respondre a necessitats recents. Aquest esforç per a augmentar el rendiment operatiu diari es resumeix en el següent llistat de novetats i millores per a la Plataforma 3g, IPS-Control System, DinamiaCard i Roulette Jackpot, que estrenen funcionalitats.

Plataforma 3g

 • Compatibilitat de la Plataforma 3g amb Microsoft SQL Server 2019.
 • Nous llistats amb múltiples visualitzacions per a facilitar l’operativa de liquidació a les Sales i la posterior anàlisi en la Central.
 • Nova opció de configuració en IPS-Export per a exportar a formats Office 2007 i superiors.
 • Afegit el nombre de registres en els llistats d’apostes, extraccions bancàries i tiquets TITO.
 • Nou filtre per data d’alta en els llistats “Resum de càrregues i recuperacions per màquina. RE.CR.MA-1” i “Càrregues i recuperacions per establiment. CR.ES-1” de IPS-Maq.
 • Es modifica el botó de documentació adjunta per a informar l’usuari que el registre que té en pantalla disposa de documentació associada.
 • Nou llistat en IPS-Maq d’Ingressos i Despeses Generals resumit per empresa.
 • Nous conceptes comptables en IPS-Saloon per a registrar entrades de diners en el caixer automàtic, mitjançant una notificació externa del caixer.

IPS-Control System

 • Afegida informació addicional sobre l’origen del pagament en els enviaments de pagaments amb la connexió “Picmatic REST”.
 • Nova operació per a registrar entrades de diners en el caixer automàtic, mitjançant una notificació externa del caixer.
 • Obligatorietat de seleccionar la caixa de destí (manual o automàtica) en tots els ingressos, per a evitar errors dels usuaris amb la caixa que apareixia per defecte.
 • Nous tiquets amb múltiples visualitzacions per a facilitar l’operativa de liquidació a les Sales i la posterior anàlisi en la Central.

DinamiaCard

 • DinamiaCard Admissió – Integració amb els fitxers de prohibits d’Extremadura.
 • Possibilitat de definir sortejos d’admissió de manera exclusiva per als clients que tinguin targeta de fidelització.

Roulette Jackpot

 • El valor màxim del Jackpot passa de 6.000€ a 10.000€ en els acumulats de les màquines “B Especial” de Catalunya.
Share This