932 954 545

Aquest mes de novembre presentem diferents novetats centrades en dos àmbits destacats.

D’una banda, s’han incorporat noves funcionalitats relacionades amb la gestió d’admissió i el control de prohibits en les solucions DinamiaCard Mòdul d’Admissió i IPS-Control System.

De l’altra, s’han inclòs millores a IPS-Maq3g referides a determinar la visibilitat de les columnes en els informes, la separació dels controls d’encesa i apagada de l’iDCD Service i un nou enllaç comptable.

DinamiaCard

 • DinamiaCard Mòdul d’Admissió:
  • Habilitada la captura automàtica de les dades d’un document mitjançant un lector de banda MRZ.
  • Integració amb els fitxers de prohibits de les comunitats autònomes d’Astúries, Galícia, La Rioja i Múrcia.
  • Integració amb el fitxer de prohibits de la Comunitat de Madrid (per a Bingos i Casinos): possibilitat de configurar la denegació d’accés si el client està prohibit en qualsevol secció de l’arxiu de prohibits.
  • Possibilitat de configurar l’obligatorietat del codi postal a la fitxa d’admissió d’un client.

IPS-Control System

 • Habilitada la captura automàtica de les dades d’un document mitjançant un lector de banda MRZ.
 • Integració amb el fitxer de prohibits de La Rioja.
 • Millora en l’operativa de recaptació de l’IPS-Cashier: validació de la recaptació, ingrés de l’efectiu a la caixa, repartiment de l’efectiu i tiquets de control.

Plataforma 3g

 • S’afegeix la pestanya de ‘Información a mostrar’ al “Resumen de recaudaciones por establecimiento y máquinas. RE.RE.ES.MA-2” d’ IPS-Maq3g amb l’objectiu de poder determinar quines columnes han de ser o no visibles.
 • Separació dels controls d’encesa i apagada d’iDCD Service de la informació de connexions al servei a iDCD Manager.
 • Nou enllaç comptable a IPS-Maq3g amb SAGE 50c.
Share This