932 954 545

Aquest mes de novembre ve carregat de novetats i millores en les diferents solucions que formen part del paquet de Plataforma3g, a DinamiaCard i a IPS-Control System.

Destaquem la compatibilitat amb el Microsoft Windows 11, la integració de diferents documents per a la comunitat d’Andalusia, millores en les lectures de les màquines multiposició i optimitzacions en la gestió del Cashless.

Consulta el llistat complet de novetats a continuació:

Plataforma 3g

 • Compatibilitat de la Plataforma 3g amb Microsoft Windows 11.

IPS-Saloon3g

 • Nou “Llistat d’operacions per concepte. OP.CO-1” amb la possibilitat de filtrar per múltiples conceptes (multiselecció).
 • Optimització en les lectures horàries i diàries dels comptadors a les màquines multiposició.

IPS-Maq3g

 • Nova columna amb la data de renovació de NAE al llistat de “Màquines instal·lades en una data per establiment. MA.IN.ES-1”.
 • Noves columnes amb les diferències de comptadors i les retencions en la validació de recaptacions.
 • Nou protocol de comunicacions per a terminals portàtils: “ZITRO SAS amb fitxes”.
 • S’afegeix el llistat “Estat actual de hoppers. CA.HO-1” a la llista de llistats programables.
 • Es modifica el filtre per data del “Llistat d’albarans de recaptació diària agrupats per dates. AL.RE.DI-2”, perquè sigui un filtre per rang de dates.
 • S’aplica el filtre per establiment en sol·licitar el llistat de “Moviments d’estoc per article. MO.ST.AR-1” amb moviments de càrregues i avaries.
 • Nous manteniments de Compromisos i Dipòsits d’establiments.

IPS-Export

 • Nova opció, a l’enllaç comptable amb A3, que permet determinar el tipus de subcompte per als assentaments corresponents a les factures rebudes.
 • S’afegeix el camp “Retenció setmanal” a l’exportació d’instal·lació de màquines a l’Office.
 • S’afegeix el camp “Nombre de sèrie estès” a l’exportació de màquines a l’Office.

IPS-Doc

 • Nova taxa fiscal telemàtica per a Castella la Manxa: “Tasa fiscal sobre el juego telemática. Modelo 045. Castilla-La Mancha. (2021)”.
 • Nous documents oficials per a Andalusia:
  • “S-64 Solicitud de suspensión de autorización de explotación de máquinas recreativas y de azar. (2021)”.
  • “S-68/75 Solicitud de autorización de instalación o de traslado a otras provincias andaluzas de máquinas recreativas y de azar. (2021)”.
  • “S-65 Solicitud de extinción de autorización de explotación de máquinas. (2021)”.
  • “S-60/61/62 Solicitud de canje de máquinas recreativas y de azar. (2021)”.
  • “S-55/68 Solicitud de autorización de explotación e instalación de máquinas recreativas y de azar. (2021)”.
  • “E-76.1.c Extinción de mutuo acuerdo en la instalación de máquinas. (2021)”.
  • “C-69 Comunicación de cambio de local de instalación con sustitución de máquinas recreativas y de azar. (2021)”.

Dinamia Card

 • Admissió: afegida la parametrització “Denegar l’accés si el client està prohibit en alguna de les seccions” a la configuració de Múrcia.
 • Fidelització i Cashless: optimitzacions relacionades amb la gestió multisala dels comptes i targetes dels clients.
 • Cashless: optimitzacions relacionades amb l’operativa d’activació del cashless als clients ja fidelitzats.

IPS-Control System

 • Millores relacionades amb els pagaments d’imports amb cèntims al mode de connexió “Picmatic REST”.
Share This