932 954 545

L’aplicació de recaptació mòbil d’IPS és la solució que presenta més novetats per a aquest mes de maig. Dipòsits, filtres, modificar liquidacions o opcions noves per poder aportar efectiu a la màquina són algunes de les noves funcionalitats.

App de Recaptació

  • Modificació de l’opció de retirar efectiu de l’establiment a dipòsit perquè proposi la retirada segons la configuració de cada dipòsit.
  • Nova opció en la recaptació d’establiments per indicar que la part de l’establiment s’ha lliurat de forma electrònica en el moment de recaptar.
  • Nou filtre per data i empresa a la liquidació pendent de validació.
  • Nova opció en la recaptació de màquines per poder aportar efectiu a la màquina durant el procés de recaptació.
  • Modificació de la liquidació amb l’establiment perquè mostri les càrregues operatives fetes durant la recaptació de les màquines.
  • Modificació de la liquidació pendent de validació perquè tingui en compte les càrregues operatives realitzades durant les recaptacions de les màquines.
  • Modificació de la liquidació pendent de validació perquè tingui en compte els lliuraments en pagament electrònic realitzats durant les recaptacions dels establiments.
  • Modificació de l’opció per indicar que s’ha lliurat de forma electrònica la part de l’establiment en el moment de recaptar, perquè només es mostri als establiments els dipòsits dels quals ho permeten.

Plataforma màster / Hostaleria / Embargaments

  • Millora de l’experiència d’usuari en el desplegable de selecció de titulars.
Share This