932 954 545

Aquest mes de maig arriba carregat de novetats per a les nostres solucions IPS-Maq3g, IPS-Doc i DinamiaCard amb noves propietats per als dipòsits, màquines amb càrregues pendents i noves opcions als terminals portàtils i a la fitxa del client de Fidelització y Cashless.

A continuació, detallem les funcionalitats incorporades:

IPS-Maq3g

 • Nova opció per mostrar únicament les màquines amb càrregues pendents a la instal·lació actual al “Resum de càrregues i recuperacions per màquina. RE.CR.MA-1”.
 • Es modifica l’entrada manual de recaptacions perquè es mostri la informació de Dipòsits, Compromisos i Embargaments relacionats amb cada recaptació.
 • S’afegeix la informació d’Embargaments, Compromisos i Dipòsits al “Quadre de caixa per recaptador. CU.CA.RE-1”.
 • Noves propietats dels dipòsits d’establiments:
  • per indicar l’empresa fiscal a què pertany cada dipòsit.
  • per indicar si el recaptador pot o no lliurar la part de l’establiment de forma electrònica en el mateix moment de recaptar.
 • S’afegeix la columna d’estat al manteniment de remeses de transferències bancàries.
 • S’afegeix l’adreça de correu electrònic, on s’envien les factures rebudes, al “Llistat de titulars/propietaris actuals d’un establiment. TI.PR.ES-1”
 • Noves opcions als terminals portàtils:
  • per informar que es retira l’efectiu de la part de l’establiment per al dipòsit.
  • per informar que la part de l’establiment s’ha lliurat de forma electrònica en el moment de recaptar.

IPS-Doc

 • Actualització del document oficial per a Catalunya:
  • “Sol·licitud del permís d’explotació d’una màquina recreativa o d’atzar (2022)”
  • “Sol·licitud del permís d’explotació d’una màquina recreativa o d’atzar amb comunicació d’emplaçament (2022)”

DinamiaCard

 • Noves opciones per configurar els camps obligatoris a la fitxa del client, en els mòduls de fidelització i cashless.
Share This