932 954 545

Estrenem newsletter d’informació sobre les novetats i millores que anem aplicant a totes les solucions que pivoten dins de la Plataforma màster. D’aquesta manera, un cop al mes i sempre que tinguem alguna cosa per explicar-te, t’anirem enviant el llistat de noves funcionalitats que incorporem als nostres productes.

En aquesta comunicació rebràs actualitzacions sobre l’aplicació de recaptació mòbil, el Servei de Telemetria per a Hostaleria o la gestió d’embargaments i préstecs.

 • Aplicació de recaptació mòbil
 • Nova opció a la llista de tasques per mostrar informació relativa a l’establiment a què està associada cada tasca.
 • Nova opció per consultar el manual de l’aplicació des de la pròpia aplicació.
 • Modificació del motor de recaptació perquè calculi les comissions de les recaptacions, si aquestes estan relacionades amb un comissionista.
 • Nou resum d’operacions pendents de validació agrupades per empresa.
 • Nova opció per ajustar la retenció proposada al retirat restant per no generar repartiment negatiu.
 • Es canvia l’ordenació de la llista de selecció de conceptes d’avaria a ordenació per descripció en lloc d’ordenació per codi de concepte.
 • Nou cercador de tasques que permet cercar per establiment, adreça, codi postal i població.
 • Modificació de la creació de tasques de recaptació perquè l’aplicació entri a la tasca una vegada ha estat creada.
 • Noves opcions al formulari de recaptació de màquines per mostrar informació relativa a la recaptació que s’està fent.
 • La informació de la recaptació i de la màquina:
  • Codi de la màquina.
  • Nom del model de la màquina.
  • Sèrie i número de sèrie de la màquina.
  • Núm. de sèrie estès de la màquina.
  • Data de la instal·lació de la màquina.
  • Dies que porta instal·lada la màquina.
  • Data de la recaptació anterior.
  • Dies des de la recaptació anterior.
 • Informació del control d’efectiu:
  • Recaptació teòrica.
  • Arqueig teòric.
  • Data de l’arqueig anterior.
  • Dies des de l’arqueig anterior.
  • Valor de l’arqueig anterior.
 • Plataforma màster/Hostaleria
 • Embargaments: es mostra el NIF i s’afegeix com a criteri de cerca en seleccionar el titular d’un embargament.
 • Préstecs darrer mes: Es mostra el concepte del préstec.
 • CCI: Nou permís d’usuari per permetre crear tasques de lliurament de préstecs.
 • Servei de telemetria per a Hostaleria
 • Actualització dels valors d’una màquina quan es produeix un canvi de context d’aquesta màquina, per exemple, en emmagatzemar-se una recaptació nova.
 • Nou estat ‘Sense lectura’, tant als indicadors globals com a la taula de detalls.
Share This