932 954 545

Arranquem l’estiu amb novetats a les nostres solucions mòbils per a hostaleria. Així, l’aplicació de recaptació i el Servei de Telemetria per a Hostaleria presenten millores que contribueixen a agilitzar i facilitar l’operativa diària dels operadors.

Plataforma màster > App de recaptació

  • Modificació del càlcul de la retenció per defecte perquè també s’hi apliqui la retenció per defecte mitjançant percentatge sobre el recaptat.
  • Nova opció d’usuari per determinar si es generen recuperacions de préstecs per a tots els préstecs pendents.
  • Retenció per aportació a HyperBAR a la recaptació de màquines connectades a HyperBAR.
  • Modificació de la instal·lació de màquines per no permetre càrregues si la destinació de la instal·lació és un magatzem.
  • Nova opció per imprimir el comprovant de liquidació o els antics tiquets (empresa i establiment) segons la configuració IPS-Maq3g.
  • Ampliació del nombre de caràcters reservat per al nom del model de la màquina al tiquet per a l’establiment.
  • Nova opció per consultar els teòrics de comptadors en fer avaries de màquines.

Plataforma màster > Servei de Telemetria per a Hostaleria

  • Unificació entre els filtres de ‘Detalles’ i ‘Mapa’ i nou filtre per recaptador, delegació i zona.
  • Nou mapa de situació dels establiments en funció de l’estat de les màquines (En joc, Connectades, Sense lectura, Desconnectades).
Share This