932 954 545

Les novetats i millores que hem preparat per a aquest mes de febrer es centren en la Plataforma 3g, IPS-Control System i les noves funcionalitats per al Mòdul d’Admissió de DinamiaCard.  

  • Compatibilitat d’IPS-Maq3g i IPS-Saloon3g amb Microsoft Windows 10 November 2019 Update.

IPS-Saloon

  • Nou ‘Listado de tickets TITO.TI.TI-1’.
  • Nou tipus de lectura per a màquina de canvi de VNE.
  • S’afegeix a la eines Retiradas de dinero / Reposiciones de monedas / Averías / Pagos de máquinas / Pagos de links la possibilitat de registrar la personal que realitza l’acció.

IPS-Doc Galicia

  • Adaptació del nou format de la “Declaración D046 para modelos 045 de autoliquidación” de Galicia.
  • S’afegeixen les columnes ‘Precio de partida’ i ‘Nº Jugadores’ al ‘Listado de tasas a imprimir. TA.IM-1’ del manteniment de taxes de Galicia.

IPS-Control System

  • Possibilitat d’associar els caixers d’IPS-Control System amb el personal d’IPS-Saloon3g, de manera que queda registrat qui ha realitzat les recaptacions, retirades, reposicions, avaries, pagaments, arqueigs, etc.
  • Possibilitat d’imprimir un Ticket TITO com a mètode de pagament a IPS-Control System, per als extractes bancaris, pagaments manuals, pagaments de links, pagaments d’errors, etc.

Mòdul d’Admissió DinamiaCard

  • Adaptació del mòdul d’Admissió per a complir amb el Decret 42/2019, de 14 de maig, de la Comunitat Autònoma de Madrid.
  • Nou avís de ‘Documento expirado’ quan escaneges un document d’identitat en el mòdul d’Admissió.
Share This