932 954 545

Durant aquests mesos hem estat treballant sense parar per millorar la qualitat i competitivitat de les nostres solucions i poder oferir, així, productes més complets que responen a necessitats reals.

Aquest esforç s’ha traduït en el següent llistat de novetats i millores per a la Plataforma 3g, IPS-Control System i DinamiaCard.

Plataforma 3g

 • Nous llistats:
  • “Recaudaciones de máquinas multiposición. RE.MA.MP-1″ a IPS-Maq3g i IPS-Saloon3g.
  • “Recaudaciones semanales por establecimiento. RE.SE.ES-1” a IPS-Maq3g.
  • “Resumen de recaudaciones por modelo. RE.RE.MO-1” a IPS-Saloon3g.
  • “Listado de liquidaciones por concepto detallado. LQ.CO.DE-1” a IPS-Saloon3g.
 • S’afegeix la pestanya ‘Información a mostrar’ a tots els llistats del manteniment de “Ingresos y gastos generales” d’IPS-Maq3g, amb la finalitat que l’usuari pugui determinar quines columnes seran o no visibles a cada llistat.
 • S’afegeixen els camps de filtre per data en les configuracions de llistats d’IPS-Saloon3g.
 • S’afegeix la possibilitat de mostrar la diferència de comptadors en els llistats d’IPS-Maq3g: 
  • “Recaudaciones mensuales por establecimiento y máquina. RE.ME.ES.MA-1”.
  • “Recaudaciones mensuales por establecimiento y modelo. RE.ME.ES.MO-1”.
  • “Recaudaciones semanales por establecimiento y máquina. RE.SE.ES.MA-1”.
  • “Recaudaciones semanales por establecimiento. RE.SE.ES-1”  .
 • Nova opció per a seleccionar el subtipus de les factures emeses en l’enllaç amb el paquet comptable d’A3 Software.

 • Noves opcions en el formulari amb les propietats dels establiments d’IPS-Maq3g per determinar la configuració de retencions per defecte, per tipus de màquina.
 • Es modifica el comportament del formulari amb les propietats de les màquines d’IPS-Saloon3g i IPS-Maq3g per poder editar de cop les adreces IP de totes les posicions de màquines multiposició.

 • Nou avís de màquina amb adreça IP repetida a la sala en el moment d’instal·lar màquines mitjançant la consola de treball d’IPS-Saloon3g.
 • Nou filtre temporal i per establiment en el manteniment de “Resúmenes diarios” d’IPS-Saloon3g.
 • S’afegeix la informació econòmica, generada en una avaria de màquina, que afecta a una recaptació a la pantalla de recaptacions d’IPS-Saloon3g.
 • Configuració dels tipus de liquidació per conceptes des d’IPS-Saloon3g.
 • Nou permís en la configuració de caixers d’IPS-Control System a IPS-Saloon3g, per determinar si els usuaris poden o no crear manualment pagaments externs.

 • Es modifica el procés de validació de recaptacions d’IPS-Maq3g perquè prepari i enviï la informació validada al control de rutes de la Plataforma máster.
 • S’afegeix la propietat ‘Dipòsit’ en les avaries de màquines d’IPS-Maq3g, per determinar que una càrrega de hopper, recuperable per part de l’empresa, no sigui proposta per a recuperar en les recaptacions d’aquesta màquina.
 • Nova opció per a indicar el tipus fiscal per defecte dels titulars dels dos establiments en les propietats del grup d’empreses d’IPS-Maq3g.

IPS-Control System

 • Integració del registre d’extraccions bancàries amb la passarel·la de pagaments PAYTEF.
 • Possibilitat de registrar operacions de cobraments/ingressos directament a una caixa automàtica.
 • Millores importants en el sistema de liquidació d’IPS-Cashier:
  • Possibilitat de definir diferents tipus de liquidacions personalitzables pels conceptes de les operacions.
  • Nou tiquet de resum de la liquidació per conceptes.
  • Es realitza una operació de liquidació per cada caixa.
  • No es permet la cancel·lació d’operacions liquidades.
 • Nova opció a l’IPS-Cashier per a registrar els ‘Pagos externos’ que no són notificats automàticament per la màquina de canvi.
 • Possibilitat de seleccionar la caixa destí on es realitza l’ingrés dels diners recaptats, a l’opció de ‘Validació’ de l’IPS-Cashier.

Mòdul d’Admissió de DinamiaCard

 • Nou mode de ‘Registro anónimo’ mantenint tota la informació estadística sense registrar informació personal dels clients.
 • Nova funcionalitat per al control d’aforament dels establiments.

Mòdul de Fidelització de DinamiaCard

 • Integració del lector MRZ Genesis en l’operativa de ‘Nuevo cliente’ per quan no està actiu el mòdul d’Admissió.
Share This