932 954 545

Aquest mes de juliol arriba ple de novetats i millores en les nostres solucions de Plataforma 3g, IPS-Control System i DinamiaCard Admissió. A més, incorporem nous documents oficials per a les comunitats d’Andalusia i Catalunya. En el següent llistat, pots consultar tots els aspectes nous dels nostres programes.

Plataforma 3g

 • Modificació del procés de generació de còpies de seguretat:
  • Per verificar la integritat de la còpia un cop generada.
  • Per substituir fitxers de còpies anteriors en formats de discos diferents a l’actual.
 • Nova opció en el manteniment d’empreses, per afegir els comptes bancaris amb què treballa cada empresa operadora.
 • Modificació del formulari de validació de recaptacions per permetre validar les operacions pendents de validació per usuari o per usuari i data.
 • Noves propietats en les despeses per establiments d’IPS-Maq3g per indicar la manera de lliurament i el compte bancari en cas de ‘Transferència bancària’.
 • S’afegeixen els períodes trimestrals en l’exportació d’informació per al sistema SII (Subministrament Immediat d’Informació de l’IVA).
 • Nou filtre per data d’alta en els llistats d’IPS-Maq3g:
  • Desglossament recaptacions per establiment i màquines. DE.RE.ES.MA-1.
  • Resum de recaptacions per establiment i màquines. RE.RE.ES.MA-1.
 • Possibilitat de desglossar l’import en bitllets i monedes en les reposicions realitzades des d’IPS-Saloon3g, tal i com es feia en les retirades i recuperacions.
 • A IPS-Saloon3g, a la pantalla de recaptació, s’hi han afegit les diferències de comptadors, bitllets i pagaments manuals de l’anterior recaptació.

Andalusia

 • Nou document oficial a IPSDoc:
  • S-73. Denúncia d’interrupció unilateral d’instal·lació de màquines recreatives i d’atzar. (2021)

Catalunya

 • Nous documents oficials a IPSDoc:
  • Full de liquidació de Taxes administratives. (2021)
  • Contracte d’Autorització d’Emplaçament entre l’empresa operadora/explotadora i la persona titular de l’autorització de la instal·lació. (2021)
  • Sol·licitud d’autorització d’instal·lació de màquines en bars, restaurants bars i altres establiments. (2021)
  • Comunicació d’emplaçament de màquines recreatives i d’atzar. (2021)

IPS-Control System

 • A IPSCashier, a la pantalla de recaptació, s’hi han afegit les diferències de comptadors, bitllets i pagaments manuals de l’anterior recaptació.
 • Possibilitat de desglossar l’import en bitllets i monedes en els dipòsits inicials i operatius realitzats des d’IPSCashier, tal com es feia en les retirades i recuperacions.
 • Afegit el control de límits (amb i sense autorització) per al traspàs d’efectiu generat amb un pagament flexible per a la caixa automàtica.
 • Integració amb el fitxer de prohibits de València (format XML).
 • Integració amb el nou fitxer de prohibits d’Extremadura.

DinamiaCard Admissió

 • Integració amb el fitxer de prohibits de València (format XML).
 • Integració amb el nou fitxer de prohibits d’Extremadura.
Share This