932 954 545

Comencem el mes d’abril amb novetats i millores d’IPS-ControlSystem i la Plataforma 3g.

Continuarem la setmana que ve amb la presentació de nous serveis a la Feria Internacional del Juego de Madrid. Visiti’ns al nostre estand A8 i conegui totes les novetats.

IPS – ControlSystem

 • Monitorització centralitzada i en temps real
  • del saldo de les caixes manuals i automàtiques a IPSOnLine
  • del detall de bitllets i monedes de les caixes automàtiques a IPSOnLine.
 • Registre de les operacions de reintegraments bancaris, pagaments d’apostes i tiquets TITO realitzats i notificats per les caixes automàtiques.

Plataforma 3g

 • Adaptació del procés d’actualització massiva d’iDCDs a iDCDConfig per a màquines multiposició amb un iDCDplus per posició.
 • Nou protocol de comunicacions per a iDCDplus
  • “Electronic RUL Bomba Games SAS” a IPS-Saloon.
  • “Electronic RUL Karma SAS” a IPS-Saloon.
 • Es modifica el rellotge del procés de recaptació de sala d’IPS-Saloon per a què es mantingui en moviment mentre es realitza la lectura de comptadors.
 • IPSExport
  • S’afegeix el camp ‘Código de proyecto’ dels establiments en l’exportació de factures.
  • Nova opció per incloure o excloure els apunts d’ingressos en l’exportació comptable mensual amb Gextor2000SQL.
 • Nous llistats a IPS-Saloon
  • “Detalle de cargas y reposiciones por establecimiento y máquina. DE.CR.ES.MA-1”.
  • “Desglose de recaudaciones por establecimiento y empresa. DE.RE.ES.EM-2”.
 • Nous filtres a IPS-Maq
  • Estat de màquina (Activa / Inactiva) en els llistats “Detalle de cargas y recuperaciones por máquina. DE.CR.MA-1” i “Resumen de cargas y recuperaciones por máquina. RE.CR.MA-1”.
  • Filtre temporal en el manteniment de despeses d’establiments d’IPS-Maq.
 • Nova columna ‘Fallos’ al llistat “Resumen de recaudaciones por establecimiento y máquinas. RE.RE.ES.MA-1” d’IPS-Maq, que itera amb la columna ‘Porcentaje de premio’.
 • Modificacions
  • del “Resumen de recaudaciones por máquina. RE.RE.MA-1” d’IPS-Saloon perquè permeti ordenar per las columnas ‘Total’ i ‘Media día’.
  • del “Resumen de recaudaciones por máquina (% prem). RE.RE.MA-3” d’IPS-Saloon perquè permeti ordenar per les columnes ‘Teórico jugado’, ‘Recaudación’ i ‘Media día’.
 • Modificació del procés de generació de taxes de Galícia a IPSDoc, perquè en cas de canvi es generi el registre de taxa per a la màquina l’import de taxa de la qual sigui superior.
Share This