932 954 545

La generació de factures entre diferents períodes de temps és una prestació que està operativa per a IPS-Maq 3g des de fa moltes versiones. La novetat es troba a partir de la versió 5.0 (amb data 12/02/2013 o posterior), ja que aquest procés es pot automatitzar per distingir els establiments que volem facturar setmanal, quinzenal o mensualment.

Per dur-ho a terme, hem de tenir en compte dos passos senzills:

1.- A la pestanya N.A.E. del detall de l’establiment, indicarem el període de facturació de cada establiment. Per defecte estarà indicat el període de facturació ‘Mensual’.

pantalla facturacion software IPS
pantalla facturacion software IPS

2.- Si volem generar les factures, seguirem indicant el període de facturació que volem generar com hem fet fins avui.

La novetat es troba en el filtre que es troba dins del cercle vermell. Si el període de facturació és d’una semana i seleccionem “Semanal” en el filtre, generarà les factures d’aquells establiments que tinguin indicat el període setmanal.

Share This