932 954 545

Durant els darrers mesos hem presentat l’aplicació de recaptació mòbil d’IPS com una eina completa, còmoda i pràctica per fer la recaptació de màquines d’hostaleria.

Però aquesta no és la seva única utilitat. D’entre la gran multitud de funcionalitats que inclou, destaquem la gestió d’avisos i avaries, la qual cosa la converteix en el recurs indispensable per a tècnics i mecànics.

L’app de recaptació mòbil d’IPS us ajudarà en el vostre dia a dia amb la gestió integral d’avisos i avaries.

Com? T’ho expliquem a continuació:

AVISOS

Com funciona la gestió d’avisos?

Des de la central es dona d’alta un avís a IPS-Maq3g i arriba al tècnic a través de l’aplicació de recaptació mòbil d’IPS.

L’avís es pot gestionar a través de l’app amb: una càrrega d’efectiu, un registre d’una avaria o un canvi de moneda amb l’establiment, o amb la simultaneïtat de diverses d’aquestes accions.

Quina és la principal novetat?

Gràcies a fer servir l’app es poden enllaçar 2 o 3 accions que conjuntament resolen un avís i indicar-ho així.

Per què fer servir l’app de recaptació per a la gestió d’avisos?

Amb l’app, tenim informació en temps real: comuniquem amb un mecànic o equip de mecànics un avís just al moment en què es produeix la incidència perquè indiqui la seva resolució en 1 o diverses intervencions.

AVARIES

Quins són els avantatges de gestionar avaries amb l’app de recaptació?

En una avaria es poden produir moviments en els valors dels comptadors. Amb l’app es pot fer una captura dels comptadors inicials i finals i així evitar possibles errors que afectin la comptabilitat de la recaptació.

Com resolem les avaries amb l’app?

El registre d’una avaria amb l’aplicació permet:

  • Captura dels comptadors inicials
  • Captura dels comptadors finals
  • Registre de proves que el tècnic ha realitzat per reparar la màquina
  • Registre de retirada d’efectiu per errors
  • Classificació per concepte de les avaries per a la seva posterior anàlisi a IPS-Maq3g

Podem evitar aturades tècniques?

Sí, ens podem avançar a la gestió de determinades avaries gràcies al Servei de Telemetria per a hostaleria d’IPS, ja que podem conèixer l’estat de la màquina, el de Hopper i els indicadors teòrics de recaptació sense necessitat d’obrir-la. D’aquesta manera decidim si cal fer alguna acció abans de parar i obrir la màquina.

Informació, comoditat, senzillesa i anticipació. Millora la gestió tècnica de les màquines d’hostaleria gràcies a l’aplicació de recaptació mòbil d’IPS. Una eina, pràctica i sense cables, amb multitud de funcionalitats a més de les pròpies de recaptació.

Share This