932 954 545

Per poder fer instal·lacions de màquines des del terminal portàtil, serà necessari seguir el següent procediment:

  1. Previsió d’instal·lació de màquines. (IPS-Maq 3g Instalación/Previsión de instalación de máquinas).

Des d’aquí indicarem la data prevista per a la instal·lació de la màquina, l’establiment on serà instal·lada i la persona que realitzarà aquesta instal·lació. A més, les dades habituals de les instal·lacions de màquines: distribució de la recaptació, percentatge per a l’establiment, retenció…

2. Carregar una ruta al terminal portàtil.

En el moment de carregar la ruta al terminal portàtil serà necessari incorporar aquesta informació. Per fer-ho, a l’apartat ‘Instalación de máquinas’, seleccionarem els filtres oportuns, essent obligatori únicament el de la data.

3. Realitzar la instal·lació al terminal portàtil.

Al terminal, en el moment d’accedir l’establiment al qual instal·larem la nova màquina, visualitzarem les màquines que ja estaven instal·lades i la màquina que hem d’instal·lar. En cas de seleccionar la nova màquina que entra a l’establiment, veurem que el botó ‘Recaudar’ s’ha substituït pel botó ‘Instalar’ i que el botó ‘Averías’ quedarà deshabilitat fins que la instal·lació s’hagi realitzat.

Les operacions que l’operari haurà de fer són les següents:

Captura comptadors

Indicar l’arqueig

Instal·lar

4. Traspassar la ruta al programa IPS-Maq 3g.

En el moment de descarregar la ruta al programa i traspassar totes les dades com fem habitualment, la instal·lació de la màquina ja estarà realitzada.

Share This