INFORMACIÓ LEGAL

En aquest apartat s’inclou informació sobre les condicions d’accés i utilització d’aquest lloc web que han de ser conegudes per l’usuari, als efectes que preveu la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

 • Titular: IPS INFORMÀTICA PROGRAMES I SERVEIS SL
 • CIF: B60991296
 • Domicili social: SICÍLIA Núm. 91-97 AT B, 08013 BARCELONA
 • Adreça de correu electrònic: xnavarro@ipssoft.com jsola@ipssoft.com
 • Telèfon: 932954545
 • Dades registrals: foli 94º, tom 28659, fulla B-137780, inscripció primera.

CONDICIONS D’ACCÉS A LA WEB

La utilització d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’Usuari a qui ho faci i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. L’Usuari haurà de llegir aquestes condicions cada vegada que accedeixi a aquest web, ja que poden ser modificades en endavant. Alguns aspectes d’aquesta pàgina web, per la seva especialitat, poden estar subjectes a condicions o regles particulars que poden substituir, completar o modificar aquest Avís Legal, de manera que també han de ser acceptades per l’Usuari que els utilitzi o accedeixi a ells.

OBLIGACIÓ DE FER UN ÚS CORRECTE DE LA PÀGINA WEB I ELS CONTINGUTS

Tots els continguts d’aquesta web (textos, fotografies, gràfics, imatges, tecnologia, programari, links, continguts audiovisuals o sonors, disseny gràfic, codi font, etc.), així com les marques i altres signes distintius són propietat d’IPS INFORMÀTICA PROGRAMES I SERVEIS SL o de tercers, no adquirint l’Usuari cap dret sobre ells pel simple ús d’aquesta web.

L’Usuari, s’haurà d’abstenir de: a) reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de tercers, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts d’aquesta web, llevat dels casos previstos en la llei o expressament autoritzats pel propietari o pel titular d’aquests drets; b) reproduir o copiar per a ús privat el programari, les imatges, els vídeos o les bases de dades existents en aquesta web, així com comunicar-los públicament o posar-los a disposició de tercers quan això comporti la seva reproducció; c) extreure o reutilitzar els continguts integrants d’aquest web.

L’Usuari que vulgui introduir enllaços a aquest web des de les seves pàgines web estarà obligat a complir les condicions següents:

 1. l’enllaç únicament vincularà amb la home page, no podent reproduir-la de cap manera
 2. no es poden establir frames o marcs de qualsevol tipus que envoltin la web o permetin visualitzar-la a través d’adreces d’Internet diferents o conjuntament amb continguts aliens a aquesta web, de manera que produeixi, o pugui produir, error o confusió en els usuaris sobre la procedència del servei o del seu contingut, impliqui un acte de comparació o imitació deslleial, serveixi per aprofitar la reputació, marca i prestigi d’IPS INFORMÀTICA PROGRAMES I SERVEIS SL o es faci de qualsevol altra manera que estigui prohibida per la Llei
 3. des de la pàgina que realitzi l’enllaç no podrà efectuar cap tipus de manifestació falsa o inexacta sobre l’entitat o sobre la qualitat dels seus productes i serveis
 4. el remitent no podrà utilitzar la marca o qualsevol altre signe distintiu de l’entitat dins de la seva pàgina web, llevat dels casos autoritzats per la llei o permesos expressament pel titular del web
 5. e) la pàgina que estableixi l’enllaç haurà d’observar la legalitat vigent i no podrà disposar o enllaçar amb continguts il·lícits, nocius, contraris a la moral i als bons costums, que produeixin o puguin produir la falsa idea de què IPS INFORMÀTICA PROGRAMES I SERVEIS SL dona suport a les idees, manifestacions o actuacions del remitent o que resultin inadequats en relació amb l’activitat desenvolupada per l’entitat, tenint en compte els continguts i la temàtica general de la pàgina Web on s’estableixi l’enllaç.

RESPONSABILITAT DE LA PERSONA USUÀRIA

IPS INFORMÀTICA PROGRAMES I SERVEIS SL no és responsable de controlar que en aquest web no existeixin programes maliciosos o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests elements. D’acord amb això, el titular del web no es fa responsable dels danys produïts a equips informàtics durant l’accés a la present web. Igualment, no serà responsable dels danys produïts als Usuaris quan aquests danys tinguin el seu origen en errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei d’aquesta web.

Tots els continguts de la pàgina web, entenent com a tals, a títol merament enunciatiu no limitatiu, tots textos, documents, fotografies, dibuixos, imatges, icones, representacions gràfiques, continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codi font, les marques, noms comercials o altres signes distintius, són de la titularitat exclusiva d’IPS INFORMÀTICA PROGRAMES i SERVEIS SL o de tercers (sent aquesta la legítima llicenciatària) i estan protegits per les lleis de propietat industrial i intel·lectual.

L’accés per part dels usuaris als continguts de la Pàgina web, no els atorga drets ni cap titularitat sobre els mateixos.

Queda estrictament prohibida qualsevol modalitat d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació o qualsevol altra forma de difusió de la informació o elements continguts al web esmentats en aquest apartat, mitjançant qualsevol suport i mitjà, no autoritzat de forma prèvia i expressa. El contingut d’aquesta pàgina web només es pot descarregar al terminal de l’usuari sempre que sigui per al seu ús privat i sense cap fi comercial.

La infracció de qualsevol dels drets citats pot constituir una vulneració de les presents condicions i/o de les lleis de propietat industrial i intel·lectual. IPS INFORMÀTICA PROGRAMES I SERVEIS SL es reserva la possibilitat d’exercir les accions legals que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i/o industrial d’aquest lloc web, la seva informació o els seus continguts.

RESPONSABILITATS DE L’ENTITAT

Aquesta web pot incloure enllaços que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines d’Internet. En aquests casos, IPS INFORMÀTICA PROGRAMES I SERVEIS SL només serà responsable dels continguts i serveis subministrats a través dels enllaços quan conegui la seva il·licitud i no els hagi desactivat diligentment. Si un Usuari considerés que existeix un enllaç amb continguts il·lícits o inadequats, ens ho podrà indicar, sense que això suposi que aquest quedi obligat per això a retirar el corresponent enllaç. El titular del web, no sempre coneix els continguts i serveis dels enllaços i per tant no es fa responsable pels danys derivats de la seva falta de qualitat, desactualització, indisponiblitat, error, inutilitat o il·legalitat i no respon de les manifestacions realitzades o dels continguts o serveis proporcionats a través d’ells, llevat que sigui directament responsable de la prestació d’aquests serveis.

L’Usuari es compromet a fer un ús correcte d’aquesta web de conformitat amb la Llei, amb el present Avís Legal i amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, si escau, poguessin ser d’aplicació. L’Usuari respondrà enfront de IPS INFORMÀTICA PROGRAMES I SERVEIS SL i davant de tercers de qualsevol dany o perjudicis que es puguin causar-se per incompliment d’aquestes obligacions.

LEGISLACIÓ APLICABLES

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels extrems per la llei espanyola.

Les prestacions del servei d’aquest lloc web i les presents condicions d’ús es regeixen per la Llei Espanyola.

Share This